Case Studies

Neklar Spain optimiza su sistema de cálculo de retribuciones variables y reporting con Approductivity 4.0

Case Study Neklar Spain

Optimització del sistema de càlcul d’incentius i reporting de Neklar Spain a partir de la informació del seu sistema MES (Manufacturing Execution System). La integració de la informació i la gestió més eficient en implementar el mòdul Competitiveness KPIs & Incentive Manager d’Approductivity 4.0 amb l’adaptació a mida segons les necessitats i escenaris de l’empresa


siemensa gamesa productividad

Case Study Siemens Gamesa

Siemens Gamesa necessita establir un procés d’assemblatge de referència en les línies de muntatge d’aerogeneradors, vàlid per a totes les seves Plantes mundials; definint la seqüència òptima dels mètodes operatoris que sigui el punt de partida per a la seva adaptació a les característiques de cadascuna d’aquestes Plantes. Donem resposta a aquest repte integrant Approductivity 4.0 -el nostre software lean i Indústria 4.0-, que, a més, permet incrementar la productivitat i la flexibilitat de la mà de la nostra tecnologia capdavantera. Vols saber com vam executar aquest cas?


productividad alstom

Case Study Alstom | Millora de l’eficiència de la planta

ALSTOM ens convoca per a monitorar l’avanç d’obra del procés de fabricació de trens a fi de conèixer, en temps real i de manera incipient, les possibles desviacions respecte de les previsions d’Enginyeria de Processos (Equilibrats Estàtics) per a poder prendre les contramesures oportunes abans que aquestes possibles desviacions es converteixin en un problema per a la consecució dels objectius de fabricació previstos. Per a donar solució a aquest desafiament integrem APPRODUCTIVITY 4.0 -el nostre software lean i Indústria 4.0- en el projecte i creem un nou mòdul d’Equilibrat Dinàmic (EQUDIN-MES) que dóna resposta a les seves necessitats. Finalment aconseguim consolidar el progrés en l’entorn productiu, contribuint a un important increment de l’Eficiència (OEE) de la Planta.


productividad alstom

Case Study Alstom | Millora de la Productividad

ALSTOM ens demana millorar la productivitat de la seva planta de fabricació de trens i tramvies, i de les seves Enginyeries, i necessita disposar d’una eina per a la confecció d’Equilibrats de càrregues de treball i estandarditzar la creació i gestió de les Fitxes d’Instrucció de Treball (SOI’s – Standard Operation Instruction). Acceptem el desafiament i integrem APPRODUCTIVITY 4.0 -el nostre software lean i Indústria 4.0- en el projecte. Amb això aconseguim impulsar la gestió intel·ligent, millorar la productivitat i flexibilitzem la planta.