Millora de la productivitat i de la flexibilitat de la planta gràcies a la implantació d’APPRODUCTIVITY 4.0

ALSTOM i APPRODUCTIVITY 4.0 - Millora de la productivitat i la flexibilitat de la planta
alstom

Implementació d’APPRODUCTIVITY 4.0 per a donar una solució integral a l'Enginyeria de Processos.

Case Study

ALSTOM vol impulsar la gestió intel·ligent millorant la productivitat de la planta i de les Enginyeries i disposar d'una eina per a la confecció àgil de les Fitxes d'Instrucció de Treball i els Equilibrats de càrregues de treball.

Acceptem el desafiament de posar la fàbrica flexible a les seves mans; oferint-los la possibilitat de simular infinits escenaris. Amb la implantació d’APPRODUCTIVITY 4.0 aconseguim assolir els objectius plantejats.

Situación de Partida

Situació de Partida

 • Les Fitxes d’Instrucció de Treball (SOI’s - Standard Operation Instruction) es realitzaven en Excel i/o Word. El resultat mancava d'atractiu visual: informació i dissenys no estandarditzats, absència de fotos i/o retalls de plànols.
 • Manca d'un sistema unificat de Mètodes i Temps i d'una eina informàtica que permetés optimitzar la seva gestió.
 • Cada Enginyer i Analista de Mètodes i Temps disposava dels seus propis temps -en alguns casos, temps determinats mitjançant cronometratge i, en uns altres, sobre la base d’històrics o estimacions- i de les seves pròpies plantilles per a la confecció de les Fitxes d'Instrucció de Treball, les quals s'adaptaven a cada cas.
 • No existia el concepte ni l'estructura de Blocs o Taules de Temps.
 • Els Equilibrats de càrregues de treball (Static Line Balancing) es realitzaven amb Excel i no amb una eina específica.
Objetivos

Objectius

 • Millora de la Productivitat de la Planta i de les Enginyeries.
 • Estandardització d'un format Visual de Fitxa d'Instrucció de Treball, basat en una plantilla única, per a evitar crear-les de nou en cada ocasió, amb la consegüent reducció del temps dedicat a aquest anteriorment tan laboriós treball.
 • Creació d'una Estructura de Taules de Tasques i Subtasques amb la finalitat de disposar d'un correcte punt de partida per a:
  • Calcular, amb rapidesa i amb la precisió requerida, els temps correctes d'execució.
  • Imprimir les Fitxes d'Instrucció del Treball -SOI’s- en un sol Click.
  • Confeccionar Equilibrats de càrregues de treball.
 • Actualització automàtica i a temps real tant dels temps com de la documentació: SOI’s, BOM, eines, útils, etc.
 • Garantia de Traçabilitat.
 • Utilització d'una eina per a automatitzar la confecció d'Equilibrats de càrregues de treball (Static Line Balancing) i amb possibilitat de simular infinits escenaris productius.
Resultados

Resultats Obtinguts

Gràcies a la Implementació de ItemsaSoft PROCESSOS® (actualment APPRODUCTIVITY 4.0) com a solució integral per a l'Enginyeria de Processos i el departament de Work Analysis es dóna resposta a les necessitats del client i s'aconsegueixen els següents resultats:

 • Reducció del temps dedicat a la creació de les Fitxes d'Instrucció de Treball i del corresponent càlcul del temps assignat a cada Operació per part dels Enginyers de Processos i dels Analistes de Mètodes i Temps, a menys d'una tercera part.
 • Estandardització i unificació dels procediments i eines emprats pels departaments d'Enginyeria de Processos i Work Analysis.
 • Creació d'una Estructura de Blocs de temps (Taules) per a una determinació de temps àgil i precisa.
 • Flexibilització de la Planta gràcies a la possibilitat de simular infinits escenaris.
 • Creació d'una eina que permet el càlcul de Plantilles necessàries, per especialitat professional (skill).

0%

Millora de la productivitat en l'assemblatge de trens.