Et presentem diferents tipologies de llicències i possibilitats de configuració d’APPRODUCTIVITY4.0 adaptades a les diferents necessitats dels nostres clients

APPRODUCTIVITY4.0 és un software Lean orientat a la indústria 4.0 que va ser creat per ajudar les empreses, entre d’altres, a millorar i estandarditzar els seus processos, a eliminar els balafiaments i a flexibilitzar les fàbriques. Això s’aconsegueix, per exemple, mitjançant la possibilitat de realitzar infinites simulacions per a diferents escenaris, amb funcions d’alertes per avisar-te quan comença a desviar-se alguna cosa del seu estàndard i amb les eines necessàries per replanificar d’acord amb aquestes dades, etc.

El nostre programari ofereix nombroses eines, mòduls i funcionalitats que permeten configurar-lo per a donar cobertura a les diferents necessitats que poden tenir els nostres clients i a les particularitats específiques dels seus processos. I no només això, també oferim alguns mòduls extra que poden ser necessaris per a alguns usuaris així com també diferents tipus de llicències que donen resposta a les diverses casuístiques dels nostres clients.

llicències i configuracions

En definitiva, t’oferim un programari integral que posa la fàbrica flexible a les teves mans i que et permet:

 • Fer les coses bé a la primera (“First Time Right”).
 • Millorar l’eficiència i multiplicar la productivitat.
 • Incrementar significativament la flexibilitat del negoci.
 • Simplificar setmanes de feina en un sol clic.
 • Proporcionar una adaptabilitat productiva més gran al servei de la rendibilitat.

I com que precisament advoquem per la rendibilitat i la flexibilitat, el nostre programari també té aquestes característiques i per això oferim llicències i configuracions que s’adapten als nostres clients. T’ho expliquem a continuació:

Tipus de llicències i plans d’APPRODUCTIVITY 4.0

APPRODUCTIVITY4.0 és el programari més complet del mercat si vols incrementar la productivitat, la flexibilitat, el valor afegit i la competitivitat de la teva empresa, però no totes les companyies tenen les mateixes necessitats, per això tenim diferents opcions de configuració que s’adapten a les necessitats de cadascuna:

 • Lite: Aquesta versió compta amb els mòduls i funcionalitats bàsics del software (Estudis de Mètodes i Temps mitjançant Cronometratge, Taules de Temps Predeterminats, Estudis de temps per a magatzems, Màquines, Càlcul de coeficients de descans, Eines, Pautes de Qualitat, Grues i Recursos limitants, Pautes d’Embalatge, Llocs de treball, Gestió Documental i Reporting, Components, Suport a Producció, Productes, Vídeos, Editor Gràfic, Links, base de dades pròpia per a l’equip assignat, instal·lació monolloc (Standalone o Workstation) i llicència associada a l’equip concret .
 • Lite + Opciones: Compta amb les mateixes funcionalitats que la versió Lite i permet incorporar a més algunes de les següents eines i funcionalitats: AMFE, Equilibrats estàtics (Mix, Lots, Cèl·lules, Estacions Multi Operari), Millora de Mètodes, SMED o Estudis de Mètodes i Temps mitjançant Temps predeterminats MTM (MTM-1, MTM-2, MTM-SD, MTM-SAM, MTM-UAS, MTM-MEK, MTM LOGISTIC, …), MOST, MODAPTS, etc.
 • Pro: Compta amb totes les funcionalitats de la versió Lite i, a més, amb AMFE, un tipus d’equilibrat estàtic i els Estudis de Mètodes i Temps mitjançant Temps predeterminats MTM llistats anteriorment.
 • Pro Plus: Aquesta és la versió completa del software, que posa a disposició del client totes les funcionalitats d’APPRODUCTIVITY4.0.

A més, qualsevol d’aquestes opcions està disponible en un entorn xarxa amb els nostres Net Plans. Això significa que es realitzarà una instal·lació en modalitat client-servidor i que el sistema de llicències serà flotant i permetrà treballar simultàniament a tants ordinadors del client com llicències es contractin.

Mòduls extra

Però a més de totes aquestes eines i funcionalitats, pots afegir dos mòduls extra a la configuració del programari que necessitis per tal de tenir així el producte més complet del mercat:

Aquest mòdul permet conèixer en temps real què està passant a les línies d’una planta. Compta amb un sistema d’alarmes per detectar i alertar de qualsevol desviació respecte als estàndards, oferint així la possibilitat de replanificar i adaptar-se a aquests canvis.

Aquest mòdul permet obtenir els millors resultats possibles per a l’empresa, quantificar-los a temps real i recompensar els treballadors que els han propiciat. Ho aconsegueix mitjançant la gestió dels principals KPIs i el càlcul dels incentius corresponents a meritar en funció dels resultats obtinguts globalment i individualment.

Contractació de llicències

Arribats a aquest punt segur que t’estaràs preguntant com pots adquirir les llicències i quin preu tenen. Doncs bé, comptem amb dos sistemes, la compra i l’arrendament de llicències:

 • Arrendament de llicències: Es tracta d’un sistema SAAS -Software as a Service- on pagues una quota pel manteniment i el nombre d’usuaris que poden utilitzar el programari.
 • Compra de la llicència: En aquest cas s’adquireix el nombre de llicències amb la configuració ajustada a les vostres necessitats, així com, a petició, un servei de manteniment i l’actualització a la darrera versió del programari.

Tenint en compte les necessitats de configuració i de nombre de llicències de cada empresa, detallarem les opcions i els preus d’adquisició o arrendament del dret d’ús de les llicències, així com de la formació per a l’equip que el farà servir.

Per conèixer detalladament totes les opcions disponibles pots consultar aquest link.

Manteniment

Itemsa ofereix un Servei de Manteniment anual als llicenciataris d’APPRODUCTIVITY4.0 que inclou l’assistència telefònica (“help line”) així com el dret a disposar, almenys, d’una actualització anual del Programari llicenciat.

En definitiva, t’assegurem que APPRODUCTIVITY 4.0 és més adaptabilitat productiva al servei de la teva rendibilitat i comptem amb una versió del programari que segur que s’adaptarà a les teves necessitats i que et permetrà portar la teva empresa un pas més enllà. Per això t’animem a que contactis amb nosaltres al formulari de sota, ens expliquis el teu cas i et prepararem una simulació amb dades reals perquè puguis comprovar-ho.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Feu un comentari