1. Estudi del treball

Eines per fixar l'estàndard sobre com s'ha de treballar (per als diversos escenaris simulats) i gestionar la informació i la documentació associada als processos, mètodes i temps, en els àmbits de l'enginyeria, la qualitat i la producció.

2. Equilibratge estàtic

Eines per resoldre qualsevol tipologia d'equilibratge de càrregues de treball: línies monoproducte (lots), línies multiproducte (mix), cèl•lules de fabricació o muntatge i estacions multioperari.

3. Equilibratge dinàmic (EQUDIN-MES)

Eina per conèixer, en temps real, què passa a la teva línia o cèl•lula de fabricació o muntatge. Quan es detecti qualsevol desviació respecte al que hauria d'estar passant, es dispararan les alertes per tal que hi puguis respondre en el mateix moment i amb rapidesa replanificant les tasques, ampliant els equips o els torns de treball, etc.

4. Qualitat, logística, seguretat i primer nivell de manteniment

Creació, gestió i associació als processos i operacions d'una nombrosa informació i documentació en matèria de qualitat, logística, seguretat i primer nivell de manteniment:

5. Gestió de recursos

Les múltiples biblioteques permeten crear, gestionar i associar als processos i operacions informació sobre:

6. Editor gràfic

Mòdul per a la creació d'imatges a partir de fotografies i afegint-hi, mitjançant una edició, les indicacions necessàries (de qualitat, muntatge, seguretat, etc.).

7. APPRODUCTIVITY 4.0 Processes - APP for iPAD

Eina per dur a terme els estudis de temps –MTM o cronometratge– a la fàbrica, sense necessitat d'introduir les dades posteriorment de manera manual.

8. Gestió documental i "reporting"

El software incorpora nombroses plantilles per reportar informació, per exemple:

Tota la documentació que es generi es podrà enriquir amb plànols, fotografies, vídeos, etc.

A més, incorpora un editor d'informes per adequar-los a cada necessitat o conveniència. És compatible amb altres sistemes de gestió (com ara ERP o de gestió documental), de manera que la gestió documental es pot fer en la modalitat de "zero papers".

Contacte

Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.