FUNCIONALITATS D'APPRODUCTIVITY 4.0

 • Métodos y Tiempos (WorkAnalysis)
  Mètodes i Temps (Work Analysis)
 • Static Line Balancing
  Equilibrat Estàtic
 • Equilibrado Dinámico (EQUDIN)
  Equilibrat Dinàmic (EQUDIN)
 • ItemsaSoft AMFE
  Suport a Producció
 • Gestión de Recursos
  Gestió de Recursos
 • Editor Gráfico
  Editor gràfic
 • ItemsaSoft PROCESSES for iPad
  APPRODUCTIVITY 4.0 - APP for iPAD
 • Gestión Documental
  Gestió Documental i Reporting
Métodos y Tiempos (WorkAnalysis)

Mètodes i Temps (Work Analysis)

Eines per fixar l'estàndard sobre com s'ha de treballar (per als diversos escenaris simulats) i gestionar la informació i la documentació associada als processos, mètodes i temps, en els àmbits de l'enginyeria, la qualitat i la producció.

Static Line Balancing

Equilibrat Estàtic

Eines per resoldre qualsevol tipologia d'equilibratge de càrregues de treball: línies monoproducte (lots), línies multiproducte (mix), cèl•lules de fabricació o muntatge i estacions multioperari.

Equilibrado Dinámico (EQUDIN)

Equilibrat Dinàmic (EQUDIN)

Eina per conèixer, en temps real, què passa a la teva línia o cèl•lula de fabricació o muntatge. Quan es detecti qualsevol desviació respecte al que hauria d'estar passant, es dispararan les alertes per tal que hi puguis respondre en el mateix moment i amb rapidesa replanificant les tasques, ampliant els equips o els torns de treball, etc.

ItemsaSoft AMFE

Suport a Producció

Creació, gestió i associació als processos i operacions d'una nombrosa informació i documentació en matèria de qualitat, logística, seguretat i primer nivell de manteniment:

Gestión de Recursos

Gestió de Recursos

Les múltiples biblioteques permeten crear, gestionar i associar als processos i operacions informació sobre:

Editor Gráfico

Editor gràfic

Mòdul per a la creació d'imatges a partir de fotografies i afegint-hi, mitjançant una edició, les indicacions necessàries (de qualitat, muntatge, seguretat, etc.).

ItemsaSoft PROCESSES for iPad

APPRODUCTIVITY 4.0 - APP for iPAD

Eina per dur a terme els estudis de temps –MTM o cronometratge– a la fàbrica, sense necessitat d'introduir les dades posteriorment de manera manual.

Gestión Documental

Gestió Documental i Reporting

El software incorpora nombroses plantilles per reportar informació, per exemple:

Tota la documentació que es generi es podrà enriquir amb plànols, fotografies, vídeos, etc.

A més, incorpora un editor d'informes per adequar-los a cada necessitat o conveniència. És compatible amb altres sistemes de gestió (com ara ERP o de gestió documental), de manera que la gestió documental es pot fer en la modalitat de "zero papers".

Contacte

Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu.