Incrementem la productivitat i la flexibilitat de totes les plantes mundials amb la nostra tecnologia capdavantera

SIEMENS GAMESA i APPRODUCTIVITY 4.0 - Establiment d'un procés de muntatge de referència (Base Line).

incremento productividad flexibilidad gamesa

Flexibilització de les plantes i estandardització de processos en les línies d'assemblatge d'aerogeneradors.

Case Study

SIEMENS GAMESA té la necessitat de reaccionar de manera àgil i de disposar d'una eina per a adaptar els processos, mètodes i temps a les particularitats de cadascuna de les seves Plantes al món. Per això ens demana establir un procés de muntatge de referència (Base Line); definint la seqüència òptima dels mètodes operatoris d’assemblatge d'aerogeneradors. Acceptem el desafiament de facilitar la innovació i de millorar els processos integrant APPRODUCTIVITY 4.0; oferint-los la possibilitat d'incrementar la seva productivitat de la mà de la nostra tecnologia capdavantera.

Situación de Partida

Situació de Partida

SIEMENS GAMESA compta, en diversos països de diferents continents, amb una sèrie de Plantes d'assemblatge d'aerogeneradors. Cadascuna d'aquestes plantes va ser dissenyada segons les concretes necessitats, requeriments i tecnologies del moment; en conseqüència, encara que totes elles estaven habilitades per a assemblar qualsevol dels productes de la companyia, ens trobem que:

 • No existia una eina per a comparar la productivitat de les diverses Plantes del grup.
 • No es disposava de cap eina per a la confecció dels Equilibrats de càrregues de treball.
 • Mancava un concepte i estructura de Blocs o Taules de Temps.
 • Cada Planta emprava un sistema propi de determinació de temps estàndard.
 • No existia una eina informàtica per a la gestió dels Processos, Mètodes i Temps.
 • Cada Planta dissenyava els seus propis formats de Fitxa d'Instrucció de Treball (SOI’s - Standard Operation Instruction) i aquestes es realitzaven en Excel, creant disparitat de formats i documents fins i tot dins d'una mateixa planta.
Objetivos

Objectius

 • Establir un Procés d'Assemblatge de referència (definició de la seqüència òptima d'operacions i dels mètodes operatoris) o “Base Line”, independent de les particularitats de cada Planta.
 • Crear una Estructura de Temps universal (Taules o Blocs) vàlida per a totes les Plantes.
 • Disposar d'una eina per a adaptar els processos, mètodes i temps a les particularitats de cada Planta (capacitat, versatilitat, layout, mitjans, etc.).
 • Comptar amb una eina per a validar i estandarditzar les propostes d'adaptació dels processos, mètodes i temps de les diverses Plantes.
 • Dissenyar i implementar un format estàndard de Fitxa d'Instrucció de Treball (SOI’s - Standard Operation Instruction).
Resultados

Resultats Obtinguts

Mitjançant la posada en marxa de APPRODUCTIVITY 4.0 aconseguim solucionar els reptes proposats:

 • Creació d'un procés de referència òptim per a l'assemblatge d'una màquina estàndard, aplicable a les diferents línies d'assemblatge d'aerogeneradors de les diverses Plantes que la Companyia té en el món.
 • Aportació de la màxima flexibilitat a les Plantes gràcies a la possibilitat de simular infinits escenaris possibles.
 • Integració d'una eina per al càlcul de Plantilles necessàries, per a cada possible escenari, per especialitat professional (skill).
 • Implantació d'una eina que permet adaptar -prèvia validació per part de l’entitat central corporativa- els processos, mètodes i temps a les particularitats de cada Planta.
 • Unificació dels processos i la documentació gràcies a la disponibilitat d'una estructura de Taules de Temps Universal (per a totes les Plantes i productes).
 • Estandardització dels formats de documentació de Taller en totes les Plantes, amb la consegüent millora d'eficiència.