Presentem Approductivity 4.0 a l’Advanced Factories 2024

Advanced Factories, l’oportunitat i el lloc ideal per a posar en valor les innovacions del nostre software per a la millora de la productivitat

La setmana passada, Itemsa va ser present a Advanced Factories 2024 de la mà de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica) i vam impartir una ponència per presentar les novetats del nostre software: “Approductivity 4.0, l’eina integral per a la Indústria 4.0. Definició d’estàndards, equilibrats de càrregues de treball estàtic i dinàmic, monitoratge de l’avenç de la productivitat en temps real i càlcul de KPIs i incentius en temps real”.

Advanced Factories és l’escenari perfecte per presentar les darreres innovacions de la nostra suite de millora de la productivitat, relacionades amb la millora de la usabilitat i experiència d’usuari, així com de disseny i, per descomptat, de les noves funcionalitats que incorpora. Un context d’Indústria 4.0, innovació, desenvolupament tècnic i tecnològic centrat en la digitalització, eficiència, productivitat, etc.

David Calvo, Director General d’Itemsa, va començar la seva intervenció presentant l’empresa i destacant com els més de 35 anys dedicats a la millora de la productivitat han permès dissenyar i desenvolupar una eina que, durant més de vint anys, ha evolucionat i s’ha anat enriquint tant de les millores derivades de l’ús intern per part dels nostres enginyers i tècnics de processos com de les millores relatives a integracions amb altres sistemes, usabilitat, funcionalitats, etc. sol·licitades pels clients un cop que la vam començar a comercialitzar l’any 2005.

El perquè d’Approductivity 4.0, un software per a la millora de la productivitat en un entorn lean i indústria 4.0

Approductivity 4.0 es va crear inicialment com a resposta a la necessitat d’Itemsa, com a consultors de productivitat, de disposar d’una eina per poder realitzar els nostres projectes de millora i per això compta amb la informació i està dissenyada a partir de les metodologies i tècniques més esteses en l’àmbit de l’enginyeria de processos i, està enriquida amb el know-how d’Itemsa com a experts en la matèria. Aquest software ha evolucionat durant aquest temps des dels seus inicis com a eina d’enginyeria, el que avui seria el mòdul Process Engineering, a través del qual realitzar els projectes de millora de processos, millora de mètodes de treball, mesurament de temps, equilibrats de càrregues de treball i reporti documental per al taller.

Els mòduls d’Approductivity 4.0 per a la millora de la productivitat de la teva empresa

Actualment, Approductivity 4.0 està formada per quatre mòduls complementaris i és una eina integral perquè és capaç d’abastar tots els processos i operacions que succeeixen a l’empresa:

  • Process Engineering per a definir “què és el que hauria de passar”, és a dir, millorar i estandarditzar els mètodes de treball, establir temps correctes d’execució i confeccionar equilibrats de càrregues de treball estàtics (línies d’acoblament en lots, mix, cèl·lules o línies d’assemblatge basades en estacions de treball multioperari).
  • Dynamic Balancing per, un cop definit, saber “què és el que està passant realment en el procés/torn/operació” i poder detectar desviacions i replanificar per minimitzar o reduir el seu impacte en temps real.
  • Competitiveness KPIs and Incentives Manager per a avaluar si s’estan assolint els paràmetres desitjats; és a dir, si s’han definit uns indicadors clau (KPI), saber si s’estan complint i, si escau, calcular l’assignació de retribucions variables en funció de l’aportació dels treballadors a la millora dels objectius establerts en matèria d’eficiència, OEE, rendiment, qualitat, etc.
  • Tablet Plus per a la realització d’estudis de mètodes i temps (cronometratge i MTM) directament al taller sense necessitat de carregar-los manualment a l’aplicació.

El valor diferencial d’Approductivity 4.0 com a eina de productivitat

Approductivity 4.0 està dissenyada i desenvolupada amb un enfocament Lean i Industria 4.0, arribant a ser la millor eina que hi ha al mercat tant per a l’equilibrat estàtic com dinàmic de càrregues de treball.

Una de les claus és que l’eina està plantejada per optimitzar els processos i potenciar l’eficiència, la productivitat, el valor afegit, etc. per la qual cosa no permet “treballar malament” i, algunes de les dades mitjanes sobre els beneficis aconseguits per Approductivity 4.0 són:

Millora de la productivitat (reducció de costos) del 25%.

Millora de l’eficiència (productivitat + ineficiències) del 35%.

Reducció de la càrrega de treball d’enginyeria del 80%.

Reducció de la càrrega de treball en el càlcul d’incentius (Enginyeria + RR.HH.) del 70%.

Així com beneficis no mesurables, però no menys importants, com són:

Disposar de bases de dades úniques, permetent una integració completa de la planta i els processos.

Estandardització de reports a través de plantilles estàndard disponibles a un clic.

Solució i detecció de desviacions o retards en temps real, permetent la ràpida correcció.

Suport a producció, és a dir, comunicació amb tots els departaments de l’empresa (logística, manteniment, qualitat, …) per a una gestió completament integrada.

Si vols saber com Approductivity 4.0 pot millorar la productivitat, la flexibilitat i la competitivitat de la teva empresa, contacta amb nosaltres:

Contacto

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Feu un comentari