QUÈ ÉS APPRODUCTIVITY 4.0?

APPRODUCTIVITY 4.0 integra en un únic software les aplicacions següents, desenvolupades per Itemsa:

1.1. APPRODUCTIVITY 4.0 Work Analysis

Software de gestió integral i estandardització de processos, mètodes i temps

La solució informàtica més eficaç per optimitzar els procediments utilitzats en les enginyeries de processos i d'industrialització, i en les oficines de mètodes i temps:

Simplifica setmanes de treball en només un clic

APPRODUCTIVITY 4.0 Work Analysis permet:

APPRODUCTIVITY 4.0 Work Analysis ofereix una sèrie d'eines, assistents i plantilles per a la gestió integral dels processos de la teva empresa

És perfecte per a l'organització del treball. Et permet administrar una llibreria i gestionar tasques. Indica com s'han de fer les coses i com haurien de produir-se seqüencialment.

Cada tasca, el temps exigible de la qual es calcula en el nostre software mitjançant cronometratge, MTM (MTM-1, MTM-2, MTM-UAS, MTM-SD, etc.) o mitjançant taules de temps predeterminats creats per l'usuari, està definida perfectament mitjançant:

amb la finalitat de confeccionar cicles de treball (interacció de persones i màquines per al càlcul del temps de cicle, produccions exigibles, saturació de persones, utilització de màquines, etc.).

Podràs dedicar més temps a l'anàlisi i a la millora contínua de la productivitat

El nostre software ofereix la possibilitat d'especificar amb imatges i amb textos com cal dur a terme una tasca determinada. D'aquesta manera, l'operari rep una instrucció de treball visual i didàctica.

També, entre altres moltes funcionalitats addicionals, permet vincular una tasca determinada amb els materials que s'hi consumeixen. Per exemple, per a una operació constituïda per cinc fases, fins i tot es pot connectar amb l'ERP i obtenir tota l'estructura dels materials ("bill of materials" o BOM) de l'operació i saber en quina fase es consumeix cadascun dels components.

Les funcions d'APPRODUCTIVITY 4.0 Work Analysis no es limiten a una sola àrea sinó que col•laboren transversalment amb diversos departaments.

Amb l'objectiu d'optimitzar processos en benefici de la competitivitat (AMFE, "control plan" i pla de control), APPRODUCTIVITY 4.0 Work Analysis també treballa al servei del departament de qualitat, sempre que ho faci l'enginyeria de processos.

El més semblant que trobaràs en el mercat és l'assessorament del nostre equip

1.2. APPRODUCTIVITY 4.0 Eines per a la Millora de la Productivitat

APPRODUCTIVITY 4.0 ofereix les següents eines enfocades en la millora de la productivitat:

Increment del Valor Afegit

Conjunt d'eines que permeten identificar i quantificar, en els processos actuals, les tasques de Valor Afegit i les de No Valor Afegit -amb la seva corresponent classificació-, com a punt de partida per al desenvolupament d'iniciatives encaminades a l’eliminació del malbaratament (transformació de No Valor Afegit en Valor Afegit).

SMED

Eina per optimitzar el rendiment de màquines i instal•lacions, reduint dràsticament el temps dedicat a les preparacions de màquina i als canvis (de sèrie, de format o de model).

Permet aplicar la metodologia SMED, etapa a etapa:

  1. Registrar: Descripció i determinació del temps, d'acord amb el mètode inicial, identificant les Operacions Internes (realitzades amb la Màquina Aturada) i les Operacions Externes (realitzades amb la Màquina en Marxa).
  2. Separar: Identificació i quantificació del temps corresponent a les Operacions Internes que poden ser realitzades amb la Màquina en marxa (factible realitzar-les com a Operació Externa).
  3. Transformar: Conversió d'Operacions Internes en Operacions Externes, mitjançant la Millora de Mètodes i/o la incorporació de mitjans.
  4. Millorar: Millora de Mètodes, tant de les Operacions Internes com de les Externes.

… coneixent, en temps real i per a cadascuna de les etapes, els estalvis aconseguits, tant de les Operacions Internes, com de les Operacions Externes, com del temps total del canvi o preparació.

Amb APPRODUCTIVITY 4.0, millora la teva eficiència mitjançant l'optimització dels canvis i preparacions de màquina!

Millora de Mètodes

Eina per a millorar la productivitat mitjançant l'Anàlisi i la Millora dels Mètodes de Treball.

Permet identificar i quantificar oportunitats de millora de la productivitat en qualsevol procés de treball (productiu, logístic, administratiu, etc.).

També permet agrupar les propostes de millora en funció de la seva tipologia i calcular l'impacte de cadascuna d'elles en termes de potencial d'estalvi i rendibilitat, així com configurar els futurs cicles de treball optimitzats, basats en els nous temps esperables.

APPRODUCTIVITY 4.0, La millora Infinita!

1.3. APPRODUCTIVITY 4.0 Static Line Balancing

Software per al disseny d'equilibratges de càrregues de treball.

The Static Line Balancing

Quina és la millor manera de repartir les tasques entre els operaris i/o els punts o estacions de treball?

APPRODUCTIVITY 4.0 Static Line Balancing  determina les tasques que cal executar en un temps determinat, en un punt o una estació concrets, i reparteix el treball entre els operaris, de manera que:

Millora l'eficiència, multiplica la productivitat

La integració d' APPRODUCTIVITY 4.0 Static Line Balancing i de la resta de les aplicacions ens permet presentar la millor eina que hi ha al mercat per equilibrar.

APPRODUCTIVITY 4.0 assegura un equilibratge òptim de la línia o la cèl•lula per tal que el flux sigui continu i uniforme; busca garantir la velocitat del procés, millorar la productivitat i disminuir els temps d'espera i els costos operatius.

La nostra eina d'equilibratge de càrregues de treball és àgil, oberta i capaç d'adaptar els cicles de treball a les diverses necessitats del negoci:

Equilibratge de línies monoproducte (lots)

Cada producte té una configuració de línia específica.

Quan s'acaba de produir un model i se'n vol fabricar un altre, és possible que calguin més o menys llocs de treball, uns components diferents o que el cicle sigui més o menys llarg perquè el nou model té més o menys càrrega de treball.

Generalment s'agrupen les comandes fins que no es té un volum mínim de producció d'un model concret i aleshores es prepara la línia, les persones i els materials per fabricar-lo durant unes hores determinades amb un cicle específic.

Equilibratge de línies multiproducte (mix)

L'equilibratge de línies amb models mixtos es caracteritza per tenir diverses gammes d'un mateix producte que es munten o es fabriquen d'una manera combinada i intercalada. No tots els models que van passant per la línia són iguals i no tots tenen la mateixa càrrega de treball. És necessari saturar segons una mitjana.

Els diversos productes entren a la línia segons la demanda, és a dir, en funció de com es venen.

Aquest tipus de línies de muntatge són típiques del sector de l'automoció.

Equilibratge de cèl•lules de fabricació o muntatge

Les cèl•lules de fabricació o muntatge estan formades per una sèrie de punts o màquines, on es processen unes tasques concretes, amb temps de cicle o temps de procés difícilment divisibles i, per tant, amb càrregues de treball diferents. Per equilibrar-les, cal que els operaris es desplacin entre els diversos punts de la cèl•lula.

Així doncs, s'ha de disposar de simulacions diferents de repartiment de tasques segons els volums de producció exactes en cada moment.

Aquest concepte aporta una gran flexibilitat perquè, en la mateixa cèl•lula i sense necessitat de canvis de configuració, es poden produir volums diferents de producció segons el nombre de persones que s'hi incorporin.

Equilibratge d'estacions multioperari

Es tracta de línies de muntatge amb cicles de treball (takt time) de diverses hores o, fins i tot, torns de treball.

Aquesta mena de línies estan formades per una sèrie d'estacions de treball en les quals es duen a terme diverses operacions assignades prèviament d'acord amb la maquinària, l'utillatge o els materials.

En el temps que dura un cicle de treball (per exemple, 7 hores), van entrant i sortint de les estacions diversos operaris especialistes en una sèrie de tasques. Així, quan acaba el takt s'han d'haver dut a terme totes les tasques assignades a cadascun dels punts amb l'objectiu de fer avançar el producte fins a l'estació següent.

Es tracta de sincronitzar les tasques entre les persones i les estacions per garantir l'organització del treball –avanç del procés i saturació de les persones– durant totes les hores que el producte estigui a cadascuna de les estacions.

APPRODUCTIVITY 4.0 és la fàbrica flexible posada a les teves mans. Perquè et puguis anticipar a tot i simular els escenaris que et calguin.

1.4. APPRODUCTIVITY 4.0 Dynamic Balancing

Redueix la pèrdua de temps.
Millora l'OEE i augmenta l'eficiència.

The Dynamic Balancing

Amb aquest mòdul d'APPRODUCTIVITY 4.0,pots conèixer l'"avanç d'obra" basant-te en l'estatus de cada operació, per tal que, quan calgui, puguis prendre les mesures correctives corresponents, en temps real.

APPRODUCTIVITY 4.0 Dynamic Balancing t'ajuda a saber què passa en cada moment.

Perquè desenvolupa un sistema per al control de la seqüència de treball que et permet saber –en tot moment i a partir d'un codi de colors visual– si una operació està en marxa, va amb retard, està en marxa però amb retard, en risc de retardar-se, interrompuda, etc.

Quan un operari entra al sistema pot:

El supervisor accedeix a la mateixa pantalla, però, a més, està habilitat per fer el següent:

Visualitzar un problema.

Abans que no es transformi en un obstacle per a la producció.

Amb APPRODUCTIVITY 4.0 Dynamic Balancing sempre es pot saber què passa en temps real. Et permet afrontar un problema o un risc i afegir una tasca nova o passar l'acció d'un operari, estació o moment a un altre.

Pots replanificar en temps real (equilibratge dinàmic) el que l'equip d'enginyeria havia previst (equilibratge estàtic). Perquè disposes d'informació gràfica i visual –operari per operari– no d'allò que hauria d'estar passant sinó d'allò que passa realment.

I després és molt fàcil reportar tota aquesta informació.

En síntesi, sempre saps quin és l'estat de la situació i, si cal, pots::

Amb APPRODUCTIVITY 4.0 pots dedicar més temps a l'anàlisi i a la millora contínua de la productivitat

1.5. APPRODUCTIVITY 4.0 - Tablet Plus

Amb la nostra aplicació és possible fer els estudis de mètodes i temps directament a la fàbrica.

L'aplicació et permet recopilar totes les dades a la planta i t'estalvia haver de tornar a introduir aquesta informació manualment a APPRODUCTIVITY 4.0 Work Analysis.

En canvi, si fas un cronometratge o una anàlisi MTM amb paper i bolígraf, perdràs temps a l'hora d'abocar les dades a l'ordinador.

Amb la nostra aplicació, podràs dedicar tota la teva energia a la fase d'anàlisi dels estudis i a la millora de la productivitat.

1.6 APPRODUCTIVITY 4.0 - Competitiveness KPIs and Incentives Manager

Amb aquest software és possible obtenir els millors resultats possibles de la teva Empresa, així com recompensar adequadament als qui hagin participat en la consecució d'aquests resultats superiors als estàndards previstos.

Eina per a la gestió puntual dels Indicadors que s'estableixin com a més adients per a quantificar l'evolució de l'Empresa i per a la convenient gestió dels incentius a assignar a qui hagi col·laborat de manera activa en la consecució dels millors resultats globals possibles.

APPRODUCTIVITY 4.0 - Competitiveness KPIs and Incentives Manager permet gestionar la Planta amb base en la gestió eficient dels KPIs que s'estableixin com més adients i, en el cas en què es desitgi, recompensar al personal amb part dels estalvis aconseguits directa i exclusivament per aquesta gestió.

Amb APPRODUCTIVITY 4.0 - Competitiveness KPIs and Incentives Manager, aconsegueix els millors resultats globals possibles amb els recursos disponibles!

Contacte

Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.