EQUDIN – MES (Equilibrat Dinàmic)

EQUDIN – MES (Equilibrat Dinàmic)

Com monitorar i visualitzar l’avanç d’obra i detectar de manera imminent possibles desviacions entre el que està passant i el que hauria d’estar passant; és a dir, com reduir el gap Realitat Vs. Estàndard.

 

La millora de la productivitat requereix de la millora dels processos i els estàndards però, d’altra banda, també es tracta de garantir que aquests estàndards es compleixen en el dia a dia.

En aquest vídeo es mostren les diverses funcionalitats d’APPRODUCTIVITY 4.0 encaminades a detectar possibles desviacions i a, si escau, prendre en temps real les contramesures oportunes per a evitar que dites possibles desviacions es converteixin en sobrecostos:

  • Interrompre una tasca.
  • Finalitzar una tasca.
  • Replanificar tasques.
  • Afegir i/o treure operaris.
  • Canviar l’ordre de seqüència de tasques.
  • Moure operacions a altres llocs o moments.
  • Allargar i reduir el torn de treball.
  • Transferir informació/documentació.
  • Establir controls especials.

Al vídeo podem veure exemples de com traslladar al “món real” les simulacions d’Enginyeria realitzades. Ja no assignem operaris sinó persones concretes, amb unes habilitats específiques (skills), i hem de considerar aquestes habilitats, la seva disponibilitat, etc.

Una vegada carregada a la planificació la versió de simulació corresponent i assignades les persones concretes, podem monitorar i fer un seguiment, en temps real, sobre el que hauria d’estar passant i el que està passant en realitat.

Veiem com el sistema ens mostra també amb codis de colors si les tasques s’han completat correctament o amb retard, si estan en risc de retard, etc. la qual cosa ens permet fer el seguiment de tot el cicle.

Aquest monitoratge ofereix la possibilitat d’intervenir i replanificar en temps real, prenent contramesures perquè al final del torn es pugui aconseguir l’objectiu de producció previst.

A més, amb el nostre programari, els operaris poden consultar les Fitxes d’Instrucció de Treball pas a pas, accedir a la llista de materials, conèixer quines eines han d’utilitzar per a cada tasca, etc.

Si vols saber més sobre com el nostre programari pot ajudar a millorar l’eficiència de la teva empresa, contacta amb nosaltres al formulari de baix.

Contacta

Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo.

  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.