Equilibrat (Balancing) de línies de treball multiproducte (Mix)

Equilibrat (Balancing) de línies de treball multiproducte (Mix)

Com dissenyar infinits equilibrats de càrregues de treball (balancings) per a tots els possibles escenaris que puguin esdevenir en línies d’assemblatge de tipus MIX (els diversos models de producte passen per la línia de manera combinada i intercalada, la velocitat de la línia és constant, la càrrega de treball -i, per tant, la saturació de les persones- per a cada model és diferent).

 

En aquest vídeo s’utilitza com a exemple una línia de muntatge de seients per a cotxe i es mostren les diverses problemàtiques que es presenten durant la confecció dels equilibrats de càrregues de treball en línies d’assemblatge multiproducte (Mix) a mesura que anem assignant tasques (algunes comunes, unes altres només aplicables a algun/s model/s de producte) als diversos Llocs de treball:

  • Llocs de treball que, de mitjana, superen la saturació exigible.
  • Llocs de treball que, per a alguns models concrets, superen la saturació exigible.
  • Llocs de treball excessivament insaturats.

En el vídeo es mostra també la visualització d’una matriu que presenta la saturació lloc per lloc i model per model indicant, amb un codi de colors, si la saturació, en cada cas, està dins dels marges exigibles, per sota, al límit o el superen. Podem veure casos de tots els tipus en l’exemple i com se solucionarien gràcies a la utilització del nostre programari per a reorganitzar àgilment, mitjançant «arrossegar i deixar anar (drag and drop)» les tasques entre els diferents llocs de treball.

En el vídeo s’observen les eines que ofereix APPRODUCTIVITY 4.0 per a la reassignació de tasques a fi d’optimitzar i equilibrar la saturació de les persones.

Contacta amb nosaltres perquè et puguem fer una simulació del nostre programari aplicada a la realitat de la teva empresa.

Contacta

Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo.

  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.