Equilibrat (Balancing) de línies de treball monoproducte (lots)

Equilibrat (Balancing) de línies de treball monoproducte (lots)

Com dissenyar infinits equilibrats de càrregues de treball (balancings) per a tots els possibles escenaris que puguin esdevenir, en línies d’assemblatge a lots (equilibrats específics -i configuracions dels llocs de treball específiques- per a cada producte o família de producte i escenari).

 

En aquest vídeo es mostren els següents dos exemples:

  • El primer és l’optimització de l’equilibrat de la línia per a una configuració amb 6 llocs de treball.
  • El segon és el procés de reequilibrat per a una configuració de 5 llocs de treball.

En tots dos casos, s’observa la facilitat que ofereix APPRODUCTIVITY 4.0 per a la reassignació de tasques a fi i efecte d’optimitzar i equilibrar la saturació dels llocs de treball i de les persones.

Com és conegut, les línies de producció monoproducte són línies que fabriquen durant un temps predeterminat un mateix producte o família de productes. Per a això es disposen els llocs de treball, les màquines, els materials i les persones de manera optimitzada per a aquest escenari i, quan s’acaba aquest lot de fabricació, es prepara la línia per a la fabricació d’un altre producte o família de productes.

En la simulació del vídeo, l’estació està preparada per a 6 llocs de treball amb les tasques assignades a cadascun. A partir d’aquí es realitza un reequilibrat per a buscar una millor saturació dels llocs de treball i de les persones. En moure les tasques entre llocs de treball, el programa ens mostra en color vermell el temps en el qual superem el temps òptim que permetria aconseguir la màxima saturació possible (en aquest cas, el 100%).

A continuació, en el vídeo, es pot observar com construir un nou escenari, en aquest cas, per a 5 llocs de treball, de manera molt ràpida i àgil, a partir de l’escenari anterior dissenyat per a 6 llocs de treball.

Per a realitzar aquest reequilibrat serà necessari tenir en compte considerar quines tasques es poden realitzar o no en cada lloc de treball, l’especialització de cada operari, etc. però a més el software ens oferirà en tot moment ajudes i eines per a agilitzar les simulacions i per a no cometre errors que suposessin la creació d’escenaris impossibles.

Si vols que et realitzem una simulació de com podríem aplicar el nostre software a la teva empresa contacta amb nosaltres en el formulari que tens a continuació.

Contacta

Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo.

  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.