Millora dels mètodes de treball

Millora dels mètodes de treball

Com millorar la productivitat mitjançant l’Anàlisi i Millora dels Mètodes de Treball.

 

En aquest vídeo es mostra com reduir el temps cicle en una feina, en la qual intervenen una persona i dues màquines, gràcies a l’aplicació de la tècnica d’Anàlisi i Millora dels Mètodes de Treball (anàlisi crítica, tasca per tasca, sobre què es fa, com es fa, quan es fa, qui ho fa, …).

El primer pas per a poder millorar la productivitat dels processos i mètodes de treball d’una empresa és registrar i mesurar com s’està treballant en aquest moment. Aquest mòdul d’APPRODUCTIVITY 4.0 permet registrar i determinar els temps d’execució de totes les activitats d’operaris i màquines per a visualitzar gràficament com són els cicles de treball que es realitzen, la seva durada i la utilització de recursos en aquests.

Una vegada tenim registrades i mesurades totes les tasques del cicle de treball, podem analitzar cada tasca realitzada, entendre per què i com es fa i registrar en el programa idees de millora. A continuació, podrem estimar quin estalvi de temps pot suposar cadascuna d’aquestes propostes de millora i decidirem quins implementar i quins no per a, finalment, simular com seria el cicle de treball, quina seria la seva durada i, en conseqüència, quin és el potencial d’estalvi.

En el simulacre del vídeo, el resultat de la utilització del mòdul de Millora dels Mètodes de Treball és una reducció del temps cicle del 18%, passant de 115,99 segons a 95,05 segons, un increment de la utilització de les màquines i de l’ocupació de la persona; i, per tant, un increment de la capacitat de producció horària del 22% (de 31,04 u/hora a 37,88 u/hora).

Si vols que realitzem una simulació adaptada a les necessitats de la teva empresa, contacta amb nosaltres en el formulari d’aquí sota.

Contacta

Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo.

  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.