Presentem la versió per a despatxos professionals d’APPRODUCTIVITY4.0

mejora procesos despachos profesionales

Conjuntament amb José Antonio Bernáldez de Bernaldez & Asociados, hemos desenvolupat una versió del nostre software APPRODUCTIVITY4.0 adaptada a les necessitats dels despatxos professionals de diferents àmbits (arquitectura, bufets d’advocats, etc.).

Fruit de la col·laboració entre José Antonio Bernáldez i Itemsa vam detectar que molts despatxos professionals tenen la necessitat de millorar els seus processos alhora que requereixen la digitalització dels mateixos.

José Antonio és Soci-Director de Bernaldez & Asociados, despatx especialitzat en l’assessoria fiscal i la gestió empresarial de despatxos professionals i amb oficines a Barcelona i Madrid, i també és col·laborador de l’Escola Sert, del COAC i del Col·legi d’Aparelladors de Madrid en cursos de gestió de despatxos professionals. D’aquí el seu ampli coneixement del sector i de les seves necessitats, coneixement que hem aplicat en aquesta versió d’APPRODUCTIVITY4.0.

Per desenvolupar-la hem sumat el coneixement del José Antonio i el nostre know how, experiència i metodologia propis orientats a l’optimització dels recursos existents a empreses de diferents sectors a l’immens potencial que té APPRODUCTIVITY4.0.

La millora dels processos als despatxos professionals i la seva digitalització.

La nostra experiència en el disseny i implantació de projectes de millora de la productivitat i competitivitat -qualitat, costos, flexibilitat, etc.- ens va portar a crear fa 20 anys les eines necessàries per optimitzar els processos i dia a dia seguim evolucionant el nostre software per donar resposta als nous reptes a què s’enfronten les empreses de diferents sectors.

En aquest cas, la digitalització ens ofereix noves eines, fins ara impensables, per aprofundir en la millora dels processos que es fa tan necessària per als despatxos professionals. Però als nostres projectes de consultoria ens trobem diàriament amb una gran debilitat a l’hora d’implementar aquestes estratègies, sistemes i eines de digitalització: no es té un punt de referència, un estàndard:

 • Les empreses tenen informació.
 • De KPIs i indicadors (més o menys ben definits).
 • De sistemes de recollida i anàlisi de dades.
 • D’eines per digitalitzar-se.
 • Però no tenen definits, mesurats ni optimitzats uns estàndards.

La millora de la productivitat i l’eficiència consisteix en la millora permanent dels processos i, per tant, dels estàndards

Per tant, definir uns estàndards es converteix en un factor clau i que a més ens permetrà conèixer el gap de cada projecte o tasca respecte d’aquests i, a partir d’aquí, podrem treballar per millorar l’eficiència dels diferents processos.

Per a millorar la productivitat i l’eficiència, una altra bona eina és la incentivació, que ens serveix com a palanca de millora contínua. Per crear un sistema d’incentius necessitem:

 • Definir KPIs (OEE, Eficiència, rendiment, terminis de lliurament, qualitat, etc.).
 • Fixar objectius: del despatx, de cada departament, individuals, etc.
 • Definir tarifes d’incentivació per tasca i categoria/grup professional.
 • Definir la composició dels incentius per a cada col·lectiu/categoria/grup professional.
 • Calcular els incentius a percebre per cada persona en funció del compliment dels objectius individuals i dels col·lectius.

Per tant, en un despatx professional necessitem, primer, racionalitzar els processos, després estandarditzar-los, en tercer lloc mesurar-los, després assignar tasques i calcular les càrregues de treball de les diferents persones implicades i, finalment, realitzar planificacions alternatives (flexibilitzar) per equilibrar les càrregues de treball, per després realitzar constantment un monitoratge de l’evolució dels projectes i detectar les possibles desviacions respecte a aquests estàndards preestablerts per poder reaccionar abans que sigui impossible.

Per a què entenguis millor el potencial d’APPRODUCTIVITY4.0, al webinar que et presentem a continuació, el nostre CEO David Calvo explica en menys de mitja hora com el nostre software pot ajudar els processos de digitalització i de millora de processos de despatxos professionals de diferent índole :

Si vols millorar els processos i la productivitat del teu despatx professional i avançar en la seva digitalització, deixa’ns les teves dades al formulari que trobaràs a continuació i et contactarem per preparar, conjuntament amb tu, una simulació real perquè comprovis com APPRODUCTIVITY4.0 ajudarà a millorar la productivitat de la teva empresa.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Feu un comentari