Redueix el Lead Time amb el nostre software

Com saps, un sistema Lean sempre té com a objectiu intrínsec la reducció del Lead Time i APPRODUCTIVITY4.0 és un software amb una clara orientació lean i que posa a la teva disposició diferents funcionalitats que t’ajudaran a que els processos de la teva empresa assoleixin aquest objectiu.

El Lead time és el temps que transcorre des que comença un procés fins que es completa; és a dir, la latència que hi ha entre que s’inicia i es finalitza un procés “principal” i tots els seus sub-processos associats. Com menor sigui aquesta latència, més eficient serà el procés i, per tant, més gran la capacitat, la productivitat i la competitivitat de l’empresa.

La reducció del Lead Time és un dels objectius més importants quan parlem de l’increment de la capacitat i de la millora de la productivitat, la competitivitat i l’eficiència.

APPRODUCTIVITY4.0 és un software Lean i Indústria 4.0 pensat per a augmentar la productivitat, millorar la flexibilitat, incorporar valor afegit als processos i, en definitiva, millorar la competitivitat de les empreses, també incrementant la seva capacitat productiva. Per això també està pensat per potenciar la reducció del Lead Time (que, en un entorn industrial, és el temps que transcorre des que una peça entra a la fàbrica fins que en surt acabada) que s’assolirà principalment gràcies a:

  • La reducció dels temps cicle dels processos i subprocessos implicats. Amb APPRODUCTIVITY 4.0 això s’aconsegueix mitjançant les eines de simulació i el mòdul de Millora dels Mètodes de Treball que ofereix.
  • L’increment de la disponibilitat de les instal·lacions, que porta associada la menor necessitat d’estocatge intermedi (treball en curs o WIP -Work in process-), per exemple, mitjançant la reducció dels temps de canvi o preparació. El mòdul de SMED (Single-Minute Exchange of Die o canvi d’eina en un sol dígit de minuts) que incorpora APPRODUCTIVITY 4.0 permet una reducció dràstica dels temps de preparació de les màquines.
  • L’òptima combinació i sincronització dels subprocessos, tendint a treballar, si s’escau, en modalitat de flux tens o continu, per tal d’escurçar en la mesura del possible el temps que transcorre des que comença un procés de producció fins que es completa. Per tal d’aconseguir-ho el nostre software compta amb el mòdul de Balancing, que ofereix diferents modalitats en funció del tipus de processos i subprocessos: Lots, Mix, Cèl·lules i Estacions multioperari.
  • Un cop optimitzats els estàndards (reducció del Lead Time teòric o en l’àmbit de l’enginyeria de processos), cal que es materialitzi aquesta reducció de temps. Amb el mòdul EQUDIN-MES del nostre software podràs detectar les possibles desviacions entre els Lead Time’s previstos i el que està passant en la realitat i, a més, ho detectaràs en temps real de forma que et permetrà prendre contramesures com, per exemple, replanificar tasques, afegir recursos, etc.
  • Finalment, els sistemes d’incentius són una molt bona manera de millorar l’eficiència de l’empresa. El mòdul Competitiveness KPIs and Incentives Manager d’APPRODUCTIVITY 4.0 permet establir incentius per tal d’enfocar tota l’organització a acomplir i fins i tot reduir els Lead Times previstos.

La millora permanent dels processos i, per tant, dels estàndards és imprescindible per a millorar la productivitat

Quan fa més de 20 anys vam crear la primera versió del nostre software a partir de la nostra experiència en la millora de la competitivitat (millora de la qualitat, reducció de costos i malbarataments, millora de la flexibilitat, etc.), ho vam fer per donar-nos a nosaltres i als nostres clients les eines necessàries per a optimitzar els seus processos. Des de llavors l’hem seguit evolucionant amb aquest objectiu i hi hem anat incorporant noves funcionalitats, totes basades en noves necessitats plantejades pels nostres clients. És per això que el nostre software lean t’ajuda a eliminar els malbarataments (de recursos i de temps) i a flexibilitzar la teva fàbrica i, per tant, permet millorar la productivitat de la teva empresa i, en el cas que ens ocupa, reduir el lead time dels teus processos.

Al blog d’Itemsa t’expliquem tot el que vols saber sobre el lead time i, si vols descobrir de primera mà com APPRODUCTIVITY 4.0 pot ajudar a guanyar competitivitat a la teva empresa, contacta amb nosaltres en el formulari que trobaràs a continuació i et prepararem una simulació real i t’oferirem un tast gratuït de l’aplicació.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Feu un comentari