Millora l’OEE de la teva empresa amb APPRODUCTIVITY4.0

Les autèntiques millores de la productivitat i la competitivitat en les empreses són les que permeten aconseguir un increment de la producció amb els mateixos o menys recursos o bé la mateixa producció dedicant-hi menys recursos.

OEE

Què és l’OEE?

L’OEE (Overall Equipment Effectiveness) és un indicador que serveix per mesurar l’eficiència dels recursos esmentats. Aquest indicador s’expressa sempre de manera percentual i serveix per reflectir l’aprofitament de la capacitat productiva real de l’equipament i la maquinària industrial. Si el valor s’aproxima al 100%, la situació òptima, vol dir que els recursos s’estan aprofitant al màxim, però si el valor és inferior, no s’està esprement tota la capacitat productiva de l’empresa i, per tant, segurament la situació sigui millorable.

En conseqüència, aquest indicador no només mostra l’aprofitament òptim dels recursos, sinó que també treu a la llum els malbarataments que es produeixen en els diferents processos i que, per tant, impedeixen produir a la capacitat màxima.

També és important destacar que l’OEE és aplicable a qualsevol procés productiu, sempre que prèviament se li hagi fixat un estàndard.

Com es calcula l’OEE?

Per calcular l’OEE es multipliquen tres variables: qualitat, velocitat i disponibilitat.

  • Qualitat: es produeixen pèrdues de qualitat quan no totes les peces produïdes són vàlides i, per tant, no s’ha fet servir òptimament ni el temps ni els recursos materials. Estem parlant de peces/elements de baixa qualitat, que són rebutjats, que cal millorar, etc.
  • Velocitat: les pèrdues de velocitat o rendiment es produeixen per microaturades, cicles sense producció o disminucions de cadència.
  • Disponibilitat: la disponibilitat no és òptima quan es produeixen pèrdues de temps, sigui per aturades tècniques, avaries, per reemplaçaments de maquinària o personal, etc. i, per causa d’això, no es compleix amb el temps planificat per diferents motius.

En tractar-se d’un multiplicatiu de les 3 variables, si qualsevol d’elles no està al 100%, l’OEE tampoc no hi estarà.

La majoria de les empreses tenen una OEE que està lluny del 100%. Per tant, estan malbaratant recursos i no estan aprofitant tot el seu potencial.

Com t’ajuda APPRODUCTIVITY 4.0 a millorar l’OEE?

El nostre software APPRODUCTIVITY 4.0, proporciona eines que permeten, des de fixar i documentar els estàndards de treball i producció (a més, per a diferents escenaris que és possible simular), fins a calcular amb precisió diversos indicadors (KPIs) -entre ells l’OEE, passant per la monitorització de l’avenç d’obra, la detecció de desviacions i la possibilitat de replanificar en temps real-.

Per tant, el nostre programari pot ajudar-te a millorar l’OEE principalment de tres maneres:

  • Enginyeria (“en estàtic”). APPRODUCTIVITY 4.0 WORK ANALYSIS compta amb funcionalitats i eines que permeten definir els estàndards (mètodes de treball, temps d’execució, equilibrats de càrregues de treball – static line balancing-, millora dels temps de canvi i preparació -SMED-, creació i manteniment d’instruccions de treball, etc.
  • Producció (“en dinàmic”): El mòdul de Dynamic Line Balancing (EQUDIN-MES) permet identificar el gap entre estàndard i realitat. És a dir, ofereix l’oportunitat de detectar prematurament desviacions entre la previsió (estàndard) i la realitat i per tant ofereix l’oportunitat de replanificar en temps real.
  • Gestió: També compta amb un mòdul (Competitiveness KPIs and Incentives Manager) que permet la definició de KPIs (indicadors de gestió industrial, entre ells l’OEE) i gestionar els sistemes de retribució variable i incentius. Com hem comentat, és important establir els indicadors més adequats per a cada procés per després fer un seguiment del seu acompliment i consecució. A més a més, APPRODUCTIVITY 4.0 també permet calcular i gestionar els sistemes d’incentius per recompensar els treballadors que han contribuït a la consecució dels objectius o estalvis en els processos.

Si vols saber-ne més, contacta amb nosaltres al formulari que trobaràs a continuació i t’explicarem amb més detall com el nostre programari pot ajudar-te a millorar l’OEE de la teva empresa.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Feu un comentari